Začnite tukaj
Povezave na zunanje ponudnike
Osnovni moduli
Napredni moduli
Dodatni moduli
Administracija

Računi

Dodajanje računa

Začnite izdelavo računa s klikom na gumb "add invoice".

Splošna polja

 1. Številka računa se izpolni sama potem ko shranimo in potrdimo račun. številka dokumenta se kreira na podlagi tipa dokumenta. Splošen tip dokumenta je možno nastaviti v nastavitvah. (Administracija>Application settings>Invoices)
 2. Polje dni za plačilo je povezano s poljem datum plačila. Polnjenje enega od teh dveh polj, bo izpolnilo tudi drugo polje.
 3. Status ponuja šifrant s katerim določimo stanje računa. V administraciji je možno nastaviti splošno stanje statusa. (Administracija>Application settings>Invoices)
 4. Tip dokumenta je pomemben podatek na podlagi katerega se ustvari številka računa. Splošen tip dokumenta je možno nastaviti v nastavitvah.(Administracija>Application settings>Invoices)

Nastavitve splošnih polj v administraciji

V administraciji lahko nastavimo podatke, ki bodo avtomatsko polnili splošna polja. Možno je nastaviti tudi generiranje številk dokumenta.

Dodajanje strank

 1. Za dodajanje strank na račun imate na desni strani gradnik, ki ponuja seznam strank, polnjen iz modula stranke.
 2. Modul omogoča tudi direktno dodajanje strank.

Dodajanje izdelkov, popustov in rabatov

Pri izdelavi računa imamo gradnik s postavkami za dodajanje izdelkov.

 1. Za dodajanje izdelka na postavko kliknite na "select item". (Izdelek lahko poiščemo z integriranim iskalnikom)
 2. Za urejanje količine izdelkov, kliknite na polje s številko, ki se nahaja pod quantity in jo ročno popravite.
 3. Popust se avtomatsko prenese na postavko, če je določen na samem izdelku. Za ročno urejanje kliknite na številko.
 4. Za dodajane rabata kliknite na gumb "rebates". (Dodani rabati veljajo na vseh postavkah)
 5. S klikom na gumb "sale price" se vam odpre seznam cen, ki jih orodje pobere iz izdelkov. Okno lahko prikazuje prodajne, trgovske ali veleprodajne cene.

Plačila

Po kliku na gumb "save order" se vam na ponudbi pojavi gradnik plačila. Vanj beležite prejeta plačila za dotično ponudbo.

Pri dodajanju plačila se vam odpre okno v katerega vpišete znesek, datum plačila, metodo plačila in valuto. Plačila dodana v gradnik se upoštevajo pri računanju podatka "za plačilo".

Dodatne funkcije

Na vrhu shranjenih in potrjenih računov se pojavijo gumbi z dodatnimi funkcijami:

 1. Gumb za menjavo postavitev na računu
 2. Direktno pošiljanje računa stranki
 3. Izdelava reklamacije povezane z računom
 4. Preklic/storno računa (račun se prekliče, program pa izdela negativen račun)
 5. Izdelava dokumenta s pomočjo predloge

Koristna polja po meri

Poleg polj po meri, katere lahko izdelate sami, modul omogoča tudi nekaj koristnih pred pripravljenih gradnikov:

 • Gradnik za odlaganje datotek
 • Gradnik za dodajanje taskov
 • Gradnik za prikaz povezanih dokumentov
acronx crm logotip
Kontaktni podatki
Acronx d.o.o., Barletova cesta 4N
1215 Medvode, SLOVENIJA
homeenvelopephone-handsetchevron-down