Začnite tukaj
Povezave na zunanje ponudnike
Osnovni moduli
Napredni moduli
Dodatni moduli
Administracija

Ponudbe

Izdelava ponudbe

Začnite izdelavo ponudbe s klikom na gumb "add order".

Splošna polja

 1. Številka računa se izpolni sama potem ko shranimo in potrdimo ponudbo. številka dokumenta se kreira na podlagi tipa dokumenta. Splošen tip dokumenta je možno nastaviti v nastavitvah. (Administracija>Application settings>Orders)
 2. Polje dni za plačilo je povezano s poljem datum plačila. Polnjenje enega od teh dveh polj, bo izpolnilo tudi drugo polje.
 3. Status ponuja šifrant s katerim določimo stanje ponudbe. V administraciji je možno nastaviti splošno stanje statusa. (Administracija>Application settings>Orders)
 4. Tip dokumenta je pomemben podatek na podlagi katerega se ustvari številka ponudbe. Splošen tip dokumenta je možno nastaviti v nastavitvah.(Administracija>Application settings>Orders)

Nastavitve splošnih polj v administraciji

V administraciji lahko nastavimo podatke, ki bodo avtomatsko polnili splošna polja. Možno je nastaviti tudi generiranje številk dokumenta.

Dodajanje strank

 1. Za dodajanje strank na ponudbo imate na desni strani gradnik, ki ponuja seznam strank, polnjen iz modula stranke.
 2. Modul omogoča tudi direktno dodajanje stranke, brez potrebe po zapiranju modula ponudbe.

Dodajanje izdelkov, popustov in rabatov

Pri izdelavi ponudbe imamo okno s postavkami za dodajanje izdelkov.

 1. Za dodajanje izdelka na postavko kliknite na "select item"
 2. Za urejanje količine izdelkov, kliknite na polje s številko, ki se nahaja pod quantity in jo ročno popravite.
 3. Popust se avtomatsko prenese na postavko, če je določen na samem izdelku. Za ročno urejanje kliknite na številko
 4. Za dodajane rabata kliknite na gumb "rebates"
 5. S klikom na gumb "sale price" se vam odpre seznam cen, ki jih orodje pobere iz izdelkov. Okno lahko prikazuje prodajne, trgovske ali veleprodajne cene.

Plačila

Po kliku na gumb "save order" se vam na ponudbi pojavi gradnik plačila. Vanj beležite prejeta plačila za dotično ponudbo.

Pri dodajanju plačila se vam odpre okno v katerega vpišete znesek, datum plačila, metodo plačila in valuto. Plačila dodana v gradnik se upoštevajo pri računanju podatka "za plačilo".

Dodatne funkcije

Na vrhu shranjenih in potrjenih računov se pojavijo gumbi z dodatnimi funkcijami:

 1. Gumb za menjavo postavitev na računu
 2. Direktno pošiljanje računa stranki
 3. Izdelava reklamacije povezane z računom
 4. Preklic/storno računa (račun se prekliče, program pa izdela negativen račun)
 5. Izdelava dokumenta s pomočjo predloge

Koristna polja po meri

Poleg polj po meri, katere lahko izdelate sami, modul omogoča tudi nekaj koristnih pred pripravljenih gradnikov:

 • Gradnik za odlaganje datotek
 • Gradnik za dodajanje taskov
 • Gradnik za prikaz povezanih dokumentov
acronx crm logotip
Kontaktni podatki
Acronx d.o.o., Barletova cesta 4N
1215 Medvode, SLOVENIJA
homeenvelopephone-handsetchevron-down