Začnite tukaj
Povezave na zunanje ponudnike
Osnovni moduli
Napredni moduli
Dodatni moduli
Administracija

Nastavitve aplikacije

Lokacija

Nastavitve aplikacije se nahajajo v modulu administracija.

Seznam splošnih nastavitev v aplikaciji

V nastavitvah aplikacije se nastavi splošne podrobnosti, ki veljajo skozi celotno aplikacijo. Nastavite si:

 • jezik
 • format datuma
 • število vrstic v tabeli
 • prikaz pošiljatelja SMS-ov
 • stranke
 • naloge
 • ponudbe
 • dobavo
 • priložnosti
 • artikle
 • reklamacije
 • obvestila
 • potne naloge

Jezik in formati

V tem razdelku nastavite:

 • jezik aplikacije
 • format datumov
 • mesto prikazanih decimalnih mest pri številkah v aplikaciji

Tabele

Pri tabelah nastavite število prikazanih vrstic na eni strani tabele.

SMS API

Stranke

Pri strankah lahko nastavite osnovno valuto.

Naloge

Pri nalogah se nastavi:

 • privzeti naslov
 • privzeti opis
 • privzeti status
 • privzeta raven pomembnosti
 • nastavitve opomnika
Nastavitve opomnika

Pri opomniku nastavite:

 • naslov
 • prejemnika
 • privzeto predlogo
 • kompleksne nastavitve opozarjanja

Projekti

Računi

Pri računih nastavite:

 • privzet tip dokumenta
 • privzet status
 • privzeto odgovorno osebo
 • zapisek
 • Nastavljanje formata generiranih številk dokumentov
Kako nastaviti format za generiranje številk dokumentov

Ponudbe

Pri ponudbah nastavite:

 • privzet tip dokumenta
 • privzet status
 • privzet datumski zamik
 • privzeta odgovorna oseba
 • privzet zapisek
 • nastavljanje formata generiranih številk dokumentov

Dobava

Pri dobavi nastavite:

 • privzet tip dokumenta
 • privzet status
 • privzeta odgovorna oseba
 • privzet zapisek
 • nastavljanje formata generiranih številk dokumentov

Sestava

Pri sestavi nastavite:

 • privzet status
 • privzet zapisek
 • nastavljanje formata generiranih številk dokumentov

Priložnosti

Pri priložnostih nastavite:

 • privzet status
 • privzeta odgovorna oseba
 • privzet zapisek
 • nastavljanje formata generiranih številk dokumentov

Artikli

Pri artiklih nastavite:

 • valuto

Reklamacije

Pri reklamacijah nastavite:

 • privzet tip dokumenta
 • privzet status
 • privzeto odgovorno osebo
 • privzeto število dni veljavnosti garancije
 • privzet zapisek
 • nastavljanje formata generiranih številk dokumentov

Obvestila

Potni nalogi

V potnih nalogih nastavite:

 • privzet tip dokumenta
 • privzeto postavko za kilometer prevožene poti
 • nastavljanje formata generiranih številk dokumentov
acronx crm logotip
Kontaktni podatki
Acronx d.o.o., Barletova cesta 4N
1215 Medvode, SLOVENIJA
homeenvelopephone-handsetchevron-down