Začnite tukaj
Povezave na zunanje ponudnike
Osnovni moduli
Napredni moduli
Dodatni moduli
Administracija

Predloge dokumentov

Lokacija

Predloge dokumentov najdete v administraciji.

Izdelava mape predlog

Za lažjo preglednost in večjo urejenost svoje predloge pospravite v mape. Za izdelavo mape kliknite na gumb "+" prikazan na zgornji sliki.

Izdelava nove predloge

Za dodajanje nove predloge kliknite na gumb "add document template".

Dodajanje dokumenta

Za delovanje predloge potrebujete dokument z variabilnimi polji. Za dodajanje tega dokumenta na predlogo kliknite na označeno polje ali pa dokument povlecite vanj.

Dodajanje predloge v mapo

V polju category lahko označite v katero mapo predloga spada.

Določitev lokacije uporabe predloge

V polju view določite v katerem modulu bo predloga uporabljena.

Dovoljeni formati za izvoz

V polju allowed export formats določimo format v katerem lahko prenesemo dokument iz programa.

Variabilna polja (scope)

Variabilna polja so glavni gradnik predlog. Na zgornji sliki vidite primer dokumenta polnjenega z variabilnimi podatki. Te podatki se pri generaciji dokumenta zamenjajo s podatki, ki se nahajajo na modulu v katerem dokument izdelujemo.

Na zgornji sliki lahko vidimo dokument generiran na specifičnem računu, v modulu računi. Variabilna polja, ki so bila na predlogi so sedaj zamenjana z dejanskimi podatki, vzetimi iz specifičnega računa.

Zgoraj na levi sliki lahko vidimo primer variabilnih podatkov, ki se na generiranem dokumentu zamenjajo z specifičnimi podatki. Na desni sliki vidimo specifične podatke, ki so zamenjali variabilne podatke.

Dokument pripravite v enem od zunanjih programov za urejanje teksta (npr. Word), pripravite pa ga na kakršenkoli način želite. V primeru da v dokument želite vstaviti še variabilna polja, pa morate predlogo dokumenta ustrezno pripraviti.

  1. Za pripravo predloge na variabilna polja, kliknite na razdelek scope.
  2. Odpre se vam okno za vpis relacij. S pomočjo relacij predloga ve, s katerimi podatki mora nadomestiti variabilne podatke v dokumentu. V primeru računa želimo prikazovati podatke iz modula računi, zato je osnovna relacija Invoice. Potrebujemo tudi podatke stranke, ki je povezana z računom. Stranka ni del modula računi ampak je del modula Customers. Iz tega razloga morate dodati še podrelacijo customer itd.

Ob dodajanju relacij se vam v sivem oknu izpisujejo kode, ki jih uporabite za izdelavo variabilnih polj. V zgornjem oknu imate prikazan primer izdelave variabilnega polja, ki se bo na generiranem dokumentu zamenjal s številko dokumenta. Relacija podatka je Invoice, podatek, ki ga želite prikazati pa je number view. Sedaj za izdelavo variabilnega polja potrebujete le še pravilno sintakso, ki jo vidite na spodnji sliki.

Sintaksa s podrelacijo

V primeru da želite variabilno polje, ki se bo menjalo z strankinim imenom, ki je na računu, moramo v sintakso vključiti osnovno relacijo Invoice, podrelacijo subject in podatek title.

Sintaksa za ta primer je {{Invoice.subject.title}}

Izdelava dokumentov iz predlog

Za izdelavo dokumenta pojdite na modul na katerega ste dodali predlogo in kliknite na želeni vnos (v tem primeru gledamo specifičen račun). Na vnosu, v zgornjem desnem kotu najdete gumb "generate from template". Kliknite nanj, izberite želeno predlogo in dokument je generiran.

Prenos dokumenta

Za prenos dokumenta kliknite na gumb "prenesi dokument".

Shranjevanje v aplikacijo

Za shranitev dokumenta v aplikacijo kliknite na gumb "shrani dokument".

Shranjevanje v word

Urejanje dokumenta v programu

Program vam omogoča orodja za hitro urejanje dokumenta.

Dodajanje podpisa

S klikom na zgornji gumb, vam program omogoča da dokument računalniško podpišete.

Risanje

S klikom na zgornji gumb vam program omogoča risanje po dokumentu.

Dodajanje napisov

S klikom na zgornji gumb program omogoča pisanje besedila, katerega lahko umestimo na dokument.

acronx crm logotip
Kontaktni podatki
Acronx d.o.o., Barletova cesta 4N
1215 Medvode, SLOVENIJA
homeenvelopephone-handsetchevron-down